เกาะสีชังเป็นเกาะใหญ่กลางทะเล ปัจจุบันเป็นสถานที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติ อยู่ห่างจากฝั่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประมาณ 12 กม. ต้องการเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้นั้นต้องนั่งเรือโดยขึ้นได้ที่ บริเวณท่าเรือท่องเที่ยวเกาะลอย ในอ.ศรีราชา ใกล้เกาะลอย ใช้เวลาเดินทางผ่านสายน้ำและเกลียวคลื่นน้อยใหญ่ 45 นาที คุณก็จะเดินทางถึงเกาะสีชังแล้วหล่ะ
การเดินทางสู่เกาะสีชัง
เดินทางจากกรุงเทพฯไปอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร ลงรถที่ศรีราชา(หน้าตึกคอม) ต่อรถสามล้อ(ตุ๊กตุ๊ก) หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ไปยังท่าเรือเกาะลอย เพื่อขึ้นเรือไปยังเกาะสีชัง สำหรับท่านที่นำรถยนต์มาสามารถฝากรถไว้ที่จุดบริการรับฝากรถทั่วไป โดยการเดินทางมายังอำเภอศรีราชานั้นสามารถเดินทางได้ดังนี้

รถไฟ
จากสถานีหัวลำโพง มีรถไฟไปจังหวัดชลบุรีทุกวันๆละ 1 เที่ยว


รถโดยสารประจำทาง
รถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งเอกมัย โดยเที่ยวแรกออกเวลา 05.50 น. และทุกๆ 30 นาที จนถึงเที่ยวสุดท้าย 21.00 น. และออกจากสถานีขนส่งหมอชิต โดยเที่ยวแรกออกเวลา 06.30 น. ถึง 20.00 น.

รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดชลบุรีได้ 3 เส้นทางคือ
- เส้นทางสาย บางนา - ตราด ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 เข้าสู่จังหวัดชลบุรี
- เส้นทางกรุงเทพฯ - มีนบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกงเข้าสู่ชลบุรีมุ่งสู่อำเภอศรีราชา
- เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ เลี้ยวเข้าอำเภอศรีราชา บริเวณสวนเสือศรีราชา


การเดินทางไปเกาะสีชัง
มีเรือโดยสารจากศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังทุกวัน ขึ้นเรือที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 20.00 น. ออกทุก 1 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 40-45 นาที ค่าโดยสาร 40 บาท ต่อคน(เที่ยวสุดท้าย 50 บาท)

We also provide an only high safty standard Air-Conditioned Ferry from Sriracha to Koh Sichang. Our new Air-Conditioned Ferry only takes 25 Minutes to reach the Island. Private Ferry service is also available. Please call for price.
For your convenience, please check our ferry timeschedule before you leave.Sichang Palce Ferry Time Schedule

Sriracha - Koh Sichang
Koh Sichang - Sriracha
08.00 am
06.00 am
10.00 am
08.00 am
12.00 am
11.00 am
14.00 pm
14.00 pm
16.00 pm
16.00 pm
18.00 pm
18.00 pm
20.00 pm.( Last Trip)
19.00 pm (Last Trip)

The Air-Conditioned Ferry departs only on Saturday - Sunday and Public Holiday. Please see the time schedule below.

Sriracha - Koh Sichang
Koh Sichang - Sriracha
10.00 am
16.00 pm

* Sichang Palace Co.,Ltd. * charter boat or a Group Tour price is reasonable.
Detailed below.

The engine is a 90-seat capacity from 5,000 Baht (from - to).
The second engine capacity of 180 passengers, starting at 10,000 baht (from - to).
Boat Speed ??Boat for up to 15 seats (15 minutes journey) From 2,500 Baht (from - to).


*** Special offers air-conditioned express boat. Can accommodate up to 280 seated passengers.
It takes only 25 minutes.

TEL.081-403-4111 , 081-935-4644 , 081-372-7087
SRIRACHA TEL.(038)312968-9
KHO SICHANG TEL. (038)216276-9 , FAX. (038)216030


Travel on Kho Si Chang.

- For a trip to the Hell Fire Pass. Can be made by. Sitting at a rate of motorbike taxi fare of 15 baht or 30 baht per passenger tricycle seats 5 people.
- Motorcycle Rental at 250-300 baht / day (2 days 1 night).
- Tricycle tour (Sky Lab) 5 people sitting around a small round 250 Baht 150 Baht

Remark Precautions on the island, a rugged hill. Be careful while driving. Should inspect the car before you travel.